POSTURAL TRÄNING 

När man har en välfungerande kropp rör den sig lätt och smärtfritt och kroppsvikten fördelas jämnt över kroppens leder och strukturer. Hållningen (som styrs av det autonoma nervsystemet) ska vara avslappnad, naturligt upprätt och ske av sig självt, utan medveten tanke eller korrigering.

I dagens läge ser vi allt för många med felaktig kroppshållning och rörelsemönster som vi är en stor grundorsak till mycket av vår smärtproblematik.


Postural träning är en fysioterapeutisk metod som härstammar från USA. Träningen grundar sig på en biomekanisk förståelse av hur kroppen fungerar vid optimal funktion och dess syfte är att återställa kroppens naturliga förmåga att röra sig fritt och utan smärta. Genom små och enkla övningar korrigera hållningen och rörelsemönster startas kroppens självläkning och symptomen försvinner på både kort- och lång sikt.

Det som skiljer postural träning från annan traditionell träning, är att den fokuserar på att se över grundorsaken till smärtan och inte enbart på att lindra symptomen. Din kropp är en enhet och då gäller det att behandla den som en enhet.

  • Smärtfri rörelse

  • Hållningsstabilisering

  • Ökad muskelstyrka och funktion

  • Bättre balans

  • Kommunikation med muskler

  • Närvaro och kontakt med alla kroppsdelar.

Maria delar postural träning både till privat sessions samt i grupp. Vid privata sessioner får du ett skräddarsytt program med övningar och hemuppgifter som enkelt kan utföras i ditt hem.