Villkor

FÖRSÄLJNINGSREGLER

Avtalsvillkor och regler för anmälan/bokning över internet för våra produkter, klasser och event.

Kontaktuppgifter:

MARIA CERBONI - CORPO BY CERBONI

FRIDKULLAGATAN 19 B

412 62 GÖTEBORG

SWEDEN


Ålder: För att få handla och boka in dig hos corpo.se ska du ha fyllt 18 år.

Information: Vi reserverar oss för tryckfel, fel i specifikation, på samtliga produkter, tjänster och event i vårt sortiment på vår webbshop.

All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger produkten eller våra upplevelsers exakta utseende samt beskaffenhet. Obs! varubilder är anpassade så att de så nära som möjligt återger varans verkliga färger. Bilderna bör dock endast ses som referens. Beroende på belysning och din bildskärms färginställningar kan färgerna uppfattas olika av olika personer.

Alla bilder på corpo.se tillhör Maria Cerboni och får ej kopieras eller spridas vidare utan vår kännedom och tillåtelse.

Texter på hemsidan får ej kopieras - copyright!

Information om fotografering, filmning och dess användning : När man deltar i Maria Cerboni / corpo by cerboni event , fotograferas och filmas man regelbundet, före, under och efter evenemanget. När du bokar in dig hos corpo.se godkänner du att vi har tillåtelse till att använda bilder och filmer från före, under och efter evenemanget i marknadsförings-relaterade sammanhang, t.ex. på Hemsidan, Facebook eller Instagram.

corpo.se tar inget ansvar för enskilda deltagares bilder eller filmer. Inte heller för användning och delning av sådant material. Vi uppmanar att alla behandlar sådant material med respekt och omtanke för andra.

Betalning:

Betalning sker oftast efter event/klass /workshop eller liknande och då genom fakturering eller via swish. Faktura skickas via mail till angiven person och adress om inget annat anges.

Reklamation gäller inte vid yogaklasser, träningsevent, SUP-event,  resor och sport.

Vid bokning av workshop/event/resor i Yoga , Board Yoga, SUP paddling och utflykter så är bokningen bindande utan ångerrätt.

Förbehåll för fel och brister:

corpo.se reserverar sig för eventuella fel och brister med hänsyn till priser, datum eller beskrivningar av evenemanget. Fel och korrigering av publicerat material. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera priser, produkttexter och bilder som tryckts eller skrivits felaktigt på webbplatsen, på bloggar och i sociala medier. Vi reserverar oss för prisjusteringar, lagerförändringar och ev. tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren eller i hårdvara såsom nätverk och servrar.

Maria Cerboni corpo.se förbehåller sig rätten att ställa in bokade event/resor etc. vid för dåliga väderförhållanden, sjukdom eller för få deltagare.

Försäkring / Ansvar:

Alla deltagare på våra aktiviter bör se till att man är försäkrad. corpo.se tar inget ansvar för, deltagare som råkar ut för sjukdom, skador, stöld eller förstörda tillhörigheter. corpo.se är inte återbetalnings-ansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad etc.

Integritetspolicy

corpo.se inhämtar endast sådan information som krävs för att behandla registrering till våra evenemang. Information kommer aldrig vidarebefordras eller säljas till tredje part. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i GDPR.

Har ni några frågor angående er beställning eller våra produkter, så tveka inte att höra av er. 

Vår kundtjänst svarar via mail info@corpo.se

Hos oss är det viktigaste att du som kund blir 100% nöjd

Företaget innehar F-skattesedel.

Med vänlig hälsning, 
Maria Cerboni